โครงการประกวดนวัตกรรมใหม่
ในการนำระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (แทนบัตร) ไปใช้งาน